Тендер, худалдан авалт.

2015-01-15 19:30:00

    
    

 

 

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТЕНДЕР, ХУДАЛДАН АВАЛТ

5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр: хаяг

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

2015.02.05

Байр ашиглалтын зардал 1-р улирал

PDF

2015.02.12

5 саяаас дээш гүйлгээ

PDF

2015.08.11

Аж үйлдвэрийн яамны төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны II улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан

PDF

Асуудал хариуцсан ажилтан: ТҮТӨУҮГ-ын Ерөнхий нягтлан бодогч: Б.Тамир, утас: 260008.

 
 

Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, хуулийн үндэслэл, шалтгаан

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

 

 

 

 

 

Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Д.Сувдаа, утас: 262257.

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

2015.11.15

Шилэн дансанд тухай бүрт байршуулах мэдээллийн тайлан 

PDF

 

 

2015.11.15

Шилэн дансанд тухай бүрт байршуулах мэдээллийн тайлан 

PDF    
2015.11.15

Шилэн дансанд тухай бүрт байршуулах мэдээллийн тайлан 

PDF    
2015.11.15

Шилэн дансанд тухай бүрт байршуулах мэдээллийн тайлан 

PDF    

2015.11.15

Шилэн дансанд тухай бүрт байршуулах мэдээллийн тайлан 

PDF    

 

Улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж нийт төсөвт өртөг, хэрэгжилтийн явц, үе шат, зарлага, санхүүжилтийн мэдээлэл

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

 

 

 

 

 

Асуудал хариуцсан ажилтан: ТҮТӨУҮГ-ын Ерөнхий нягтлан бодогч: Б.Тамир, утас: 260008.

 
Холбоотой мэдээлэлЗургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Харъяа байгууллагууд


© 2018. Аж үйлдвэрийн яам. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан