Үнэт цаас.

2015-01-15 19:30:00

    
    

 

ҮНЭТ ЦААС    

    

Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны талаарх мэдээлэл

 

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

 

2015 оны төсөвт тусгагдаагүй болно. 

 

 

 

Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Д.Сувдаа, утас: 262257.

 

 

 

Засгийн газрын гадаад, дотоод өрийн талаарх мэдээлэл

 

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

 

2015 оны төсөвт тусгагдаагүй болно. 

 

 

 

Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Д.Сувдаа, утас: 262257.

 

 

 

Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор гаргасан Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны талаарх мэдээлэл

 

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

 

2015 оны төсөвт тусгагдаагүй болно. 

 

 

 

Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Д.Сувдаа, утас: 262257.

 

 

 

Хуулийн 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10-т заасны дагуу гаргах концессын мэдээлэл

 

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

 

 

 

 

 

Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Д.Сувдаа, утас: 262257.

 

 

 
Холбоотой мэдээлэлЗургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Харъяа байгууллагууд


© 2018. Аж үйлдвэрийн яам. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан