Байгууллага

2015-01-15 19:32:00

    
    

 

БАЙГУУЛЛАГА    

    Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

 

2015 оны төсөвт тусгагдаагүй болно. 

 

 

 

Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Б.Ариунаа утас: 262257.

Байгууллагын өмч хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага, зарлага, худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэр

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

 

 

 

 

 

Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Б.Лхагвасүрэн, Б.Ариунаа утас: 262257.

ТҮТӨУҮГ-ын Ерөнхий нягтлан бодогч: Б.Тамир, утас: 260008.

Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн талаарх мэдээлэл

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

 

 

 

 

 

Асуудал хариуцсан ажилтан: ТҮТӨУҮГ-ын Ерөнхий нягтлан бодогч: Б.Тамир, утас: 260008.

Хуулийн 3.1.3-т заасан хуулийн этгээдээс байгуулсан их хэмжээний хэлцлийн талаарх мэдээлэл

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

 

 

 

 

    

Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Б.Лхагвасүрэн, Б.Ариунаа утас: 262257.

 

 
Холбоотой мэдээлэлЗургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Харъяа байгууллагууд


© 2018. Аж үйлдвэрийн яам. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан