Төсөв/Гүйцэтгэл

2015-10-26 13:36:00

undefined

 

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТӨСӨВ/ГҮЙЦЭТГЭЛ

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хуулийн 6.2.1-д тодорхойлсон үзүүлэлт, хүрсэн үр дүн, хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

2015.01.05

Төсвийн зарлагын 2015-2017 оны төлөвлөгөөний төсөл

PDF

   

2015.04.23 №772

Аудитын Гэрчилгээ

PDF

   

2014.12.31

Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчийн 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

PDF

   

2015.04.15

Төсвийн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн, хэрэгжилтийгхэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт, гүйцэтгэл

 

 

xlsl

 

 

     


Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Д.Лхагвасүрэн, утас: 262257.

 

Төсвийн захирагчийн гүйцэтгэлийг хэмжих тоон болон
чанарын шалгуур үзүүлэлт, хүрсэн үр дүн

Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Э.Ундармаа, утас: 264875.

ТҮТӨУҮГ-ын Ерөнхий нягтлан бодогч: Б.Тамир, утас: 260008.

    

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

2015.02.09

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2015 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

2015.03.05

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2015 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

2015.04.06

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2015 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

2015.05.08

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2015 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

2015.06.05

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2015 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

2015.07.06

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2015 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

2015.08.05

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2015 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

2015.09.08

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2015 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

2015.10.09

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2015 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

2015.11.06

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2015 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

2015.12.08

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2015 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

2016.01.08

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2015 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

2016.02.08

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2016 оны 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

2016.03.04

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2016 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

2016.04.11

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2016 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

2016.05.10

Аж үйлдвэрийн сайдын багцын 2016 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

PDF

Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Э.Ундармаа, утас: 264875.

ТҮТӨУҮГ-ын Ерөнхий нягтлан бодогч: Б.Тамир, утас: 260008

 

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан үзүүлэлт

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

2015.02.11

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

PDF

2015.03.06

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

PDF

2015.04.08

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

PDF

2015.05.12

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

PDF

2015.06.05

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

PDF

2015.07.16

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

PDF

2015.08.24

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

PDF

2015.09.08

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

PDF

2015.10.09

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

PDF

2015.11.06

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

PDF
2015.12.08

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

PDF

2016.01.08

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

PDF

2016.02.08

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

PDF

Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Э.Ундармаа, утас: 264875.

ТҮТӨУҮГ-ын Ерөнхий нягтлан бодогч: Б.Тамир, утас: 260008.

    

Тухайн жилийн төсөвт орсон өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

2015.08.25

Өөрчлөлт ороогүй

 

 

 

Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Э.Ундармаа, утас: 264875.

ТҮТӨУҮГ-ын Ерөнхий нягтлан бодогч: Б.Тамир, утас: 260008

 
 

Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан бол зориулалтыг заасан байх

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

2015.09.10

Зарцуулаагүй

 

 

 

Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Э.Ундармаа, утас: 264875.

ТҮТӨУҮГ-ын Ерөнхий нягтлан бодогч: Б.Тамир, утас: 260008.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Холбоотой мэдээлэлЗургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Харъяа байгууллагууд


© 2018. Аж үйлдвэрийн яам. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан