Төсөл

2015-10-28 12:25:00

  • 2015 оны 1 сарын 19-ний 04 дүгээр хуралдаанаар Худалдааны тухай хуулийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэж, Хууль Зүйн Яамаар батлуулсан. Худалдааны тухай хуулийн төслийг 2015 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн Засгийн газрын 14 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээр болсон. 

ХУДАЛДААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

ТАНИЛЦУУЛГА

ХУДАЛДААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

  • Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найрууллагын төсөл

Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найрууллагын төслийн үзэл баримтлал 

  • Дэмпингийн тухай хуулийн төслийн тухай

Дэмпингийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга /үзэх/

Дэмпингийн тухай хууль /үзэх/

 
Холбоотой мэдээлэлЗургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Харъяа байгууллагууд


© 2018. Аж үйлдвэрийн яам. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан