Хөрөнгө оруулалт

2015-10-28 19:47:00

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

    Хөрөнгийн болон концессын зүйлийн зарлага, санхүүжилтийг төсөл, обьект тус бүрээр

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

2015 оны төсөв

Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, концессын зүйлийн зарлага, санхүүжилт

PDF

2015.07.06

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 6 дугаар сарын мэдээ

PDF

2015.08.11

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 7 дугаар сарын мэдээ

PDF

2015.08.12

Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

PDF

2015.09.02

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 8 дугаар сарын мэдээ

PDF

2015.10.09

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 9 дугаар сарын мэдээ

PDF

2015.11.03

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 10 дугаар сарын мэдээ

PDF

2015.12.07

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 11 дугаар сарын мэдээ

PDF

2016.01.08

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 12 дугаар сарын мэдээ

PDF

2016.01.09

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийн хуваарь

/төлөвлөгөө /

PDF

2016.02.03

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 01 дугаар сарын мэдээ

PDF

2016.03.30

Монгол Улсын 2016 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

PDF

2016.02.08

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 01 дугаар сарын мэдээ

PDF

2016.03.20

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 02 дугаар сарын мэдээ

PDF

2016.04.04

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 03 дугаар сарын мэдээ

PDF

2016.06.06

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 05 дугаар сарын мэдээ

PDF


Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Д.Лхагвасүрэн, утас: 262257.

 

    Орон нутгийн болон улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, түүний задаргаа

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

2015.04.15

Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа

 

xlsx

 

Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Б.Лхагвасүрэн, Б.Ариунаа утас: 262257.

ТҮТӨУҮГ-ын Ерөнхий нягтлан бодогч: Б.Тамир, утас: 260008.

    

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэл

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

 

Аж үйлдвэрийн яаманд хамааралгүй.

 

 

 
    
Холбоотой мэдээлэлЗургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Харъяа байгууллагууд


© 2018. Аж үйлдвэрийн яам. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан