Хүний нөөцийн ил тод байдал

2015-11-05 08:53:00

Төрийн албан хаагчийн мэдлэг мэргэшлийг дээшлүүлэх хөтөлбөр

Аж үйлдвэрийн яамны дэргэдэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл

Аж үйлдвэрийн яамны бүтэц, орон тооны судалгаа

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй

Аж үйлдвэрийн яамны төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр

Төрийн албан хаагчийн анкет татаж авах

Төрийн Захиргааны албан хаагчийн Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах заавар

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний журмууд

1. Төсвийн шууд захирагчдын үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

  • Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам /татаж авах бол ЭНД дар/

  • Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах /татаж авах бол ЭНД дар/

  • Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх /татаж авах бол ЭНД дар/

2. Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

  • Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам /татаж авах бол ЭНД дар/

  • Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах /татаж авах бол ЭНД дар/

  • Менежерийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх /татаж авах бол ЭНД дар/

3. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

  • Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам /татаж авах бол ЭНД дар/

  • Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах /татаж авах бол ЭНД дар/

  • Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх /татаж авах бол ЭНД дар/

Аж үйлдвэрийн салбарын шагналын журам

Аж үйлдвэрийн яамны төрийн албан хаагчдын сонгон шалгаруулалт
Холбоотой мэдээлэлЗургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Харъяа байгууллагууд


© 2018. Аж үйлдвэрийн яам. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан