Тендер

2015-11-10 18:23:00

    
    

 

 

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТЕНДЕР, ХУДАЛДАН АВАЛТ

5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр: хаяг

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

2015.02.05

Байр ашиглалтын зардал 1-р улирал

PDF

2015.02.12

5 саяаас дээш гүйлгээ

PDF

2015.08.11

Аж үйлдвэрийн яамны төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны II улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан

PDF

Асуудал хариуцсан ажилтан: ТҮТӨУҮГ-ын Ерөнхий нягтлан бодогч: Б.Тамир, утас: 260008.

 
 

Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, хуулийн үндэслэл, шалтгаан

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

2015.04.21

Зарлагдсан тендер байхгүй 

 

 

 

2015.11.20

Зарлагдсан тендер байхгүй 

 

 

 

2015.11.22

Үнийн санал авах жишиг баримт бичиг

  DOC  

2015.11.23

Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг

  DOC  

2016.03.23

 “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төсөл”-д хөрөнгө оруулж, төслийг хэрэгжүүлэх үндэсний компани (ууд)-ийн оролцоотой консорциумыг сонгох уралдаант шалгаруулалт.

PDF

 

 

2016.04.14

 Урилга хүргүүлэх тухай

PDF    

Асуудал хариуцсан ажилтан: АҮЯ-ны СБТГ-ын СЭЗХ-ын Мэргэжилтэн: Д.Сувдаа, утас: 262257.

 

Улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж нийт төсөвт өртөг, хэрэгжилтийн явц, үе шат, зарлага, санхүүжилтийн мэдээлэл

ОГНОО

НЭР

ТАТАЖ АВАХ ФАЙЛЫН ТӨРӨЛ

2015.09.08

Зарлагдсан тендер байхгүй 

 

 

 

Асуудал хариуцсан ажилтан: ТҮТӨУҮГ-ын Ерөнхий нягтлан бодогч: Б.Тамир, утас: 260008.

 


Зургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Харъяа байгууллагууд


© 2018. Аж үйлдвэрийн яам. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан