Мэдээ мэдээлэл


2015-01-24
Ламинате паркетан шалны үйлдвэрийн төслийн товч танилцуулга

  Зорилго Барилгын материалын салбарт стандартын шаардлага хангасан, өндөр чанар бүхий ламинатан шал үйлдвэрлэж импортыг орлох үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлэхэд төслийн  зорилго оршино. Судалгааны ажлын хамрах хүрээ Зах зээлийн судалгааг үндэсний статистикийн газрын 2006-2008 оны албан мэдээнд тулгуурлан хийж, зах зээлийн таамаг, прогнозыг холбогдох салбарын өсөлт, хүлээгдэж буй гүйцэтгэлд үндэслэн бэлтгэсэн. Хүчин чадал Жилд 250,0 мянган м2 ламитан шал үйлдвэрлэх хүчин чадалтай Нийт хөрөнгө оруулалт Нийт 1,4 тэрбум төгрөг Санхүүжилт Нийт хөрөнгө оруулалтын 41,6 хувь буюу 580.0 сая төгрөгийг өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр, үлдэх хэсэг болох 820,0 сая төгрөгийг зээлийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэхээр тооцсон. Хэрэгжих хугацаа 7 жил Бүтэц   /нийт 32  хуудас/   НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА   ХОЁР. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА Барилгын салбарын нөхцөл байдал Зах зээлийн хэмжээ, хандлага Өрсөлдөөн Төсөл хэрэгжих үндэслэл   ГУРАВ. ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Зорилго, зорилт Үйлдвэрлэлийн технологи Маркетингийн төлөвлөгөө Удирдлага зохион байгуулалт Хөрөнгө оруулалт   ДӨРӨВ. ТӨСЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ТАВ. САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ    

2015-01-24
Ойн фермерийн аж ахуй байгуулах төсөл

Зорилго Ойн санг түшиглэн жимс жимсгэний бут болон модны худалдаа, үйлдвэрлэл, ботаник цэцэрлэгжүүлэлт хийх, ойг нөхөн сэргээх, ландшафтын үйлчилгээ эрхлэх зорилготой. Судалгааны ажлын хамрах хүрээ Нөхцөл байдлыг шинжилгээг 2005-2009 оныг хамруулан Монгол улсын хэмжээний нэгдсэн тоон мэдээлэлд үндэслэн гүйцэтгэсэн. Энд мөн төрөөс тус салбарт баримтлаж буй бодлого, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний хүрээнд үйл ажиллагааг төлөвлөсөн болно.   Нийт хөрөнгө оруулалт Нийт 230 сая төгрөг Санхүүжилт Нийт хөрөнгө оруулалтын 30 хувь буюу 69,0 сая төгрөгийг өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр, үлдэх хэсэг болох 161,0 сая төгрөгийг зээлийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэхээр тооцсон. Хэрэгжих хугацаа 5 жил Бүтэц   /нийт 20 хуудас/ /хавсралт ороогүй/ УДИРТГАЛ   НЭГ. “...........” ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА Төслийн хэрэгцээ шаардлага Бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл Технологи, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал Хүний нөөц Санхүүгийн байдал Материаллаг бааз буюу үндсэн хөрөнгө   ХОЁР. НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ Зах зээлийн тойм Макро орчны шинжилгээ Микро орчны шинжилгээ Нөхцөл байдлын үнэлгээ Гадаад дотоод орчны шинжилгээ   ГУРАВ. “.........” ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ     Зорилго, зорилт, стратеги Маркетигийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр Хүний нөөцийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө Төсөл хэрэгжүүлэх цаг хугацааны график   ДӨРӨВ. САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2013-2015 он/ Хөрөнгө оруулалтын төсөв Төсөвлөсөн орлого, үр дүнгийн тайлан Төсөвлөсөн санхүүгийн тайлан Төсөвлөсөн мөнгөн урсгалын тайлан   ТАВ. ДҮГНЭЛТ Хүлээгдэж буй үр дүн Эрсдэлийн үнэлгээ  

2015-01-24
“Малын тэжээл” хөтөлбөр

Нэг. Нийтлэг үндэслэл  Манай орны эдийн засгийн үндсэн салбарын нэг нь МАА бөгөөд түүний хөгжлөөс улс орны эдийн засгийн түвшин ихээхэн хамааралтай байдаг төдийгүй хүн амын хүнсний хангамж, экспорт, дотоодын боловсруулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааны ихэнх нь малын гаралтай бүтээгдэхүүн, түүхий эд дээр түшиглэдэг. Сүүлийн жилүүдэд манай улсын мал сүргийн тоо өсөж байгаа хэдий ч бэлчээрийн мал маллагааны нөхцөлд малын биологийн нөөцийг бүрэн ашиглаж бүтээгдэхүүн, түүхий эд үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, хүн амын хүнсний хэрэгцээг бүрэн хангаж чадахгүй байгаа нь тэжээлийн нөөц, хангамжтай шууд холбоотой. Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн хуурайших үйл явц ихсэж, ган, зуд зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдлийн давтамж ойртож байна.   

2015-01-24
“Арьс шир” дэд хөтөлбөр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА Зорилтууд: а/ Түүхий эдийн чанарыг сайжруулах; б/ Түүхий эд бэлтгэлийг ноос, ноолуур, мах боловсруулах салбарын үйлдвэрүүдтэй хоршин зохион байгуулж, Бөөний худалдааны сүлжээгээр түүхий эд бэлтгэх систем тогтоох; в/ Үйлдвэрүүдийн хүч чадлын ашиглалтыг дээшлүүлж, тогтвортой ажиллагааг хангах эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлэх;

2015-01-24
"Монгол Төмс"

Хөтөлбөрийн товч танилцуулга Монголд төмс нь хураан авч буй ургацын хэмжээ, хүнсний ач холбогдлоороо буудайн дараа ордог, иймээс ч төмсийг хоёрдогч талх хэмээн нэрлэдэг. Судалгаанаас үзэхэд  хүн амын өргөн хэрэгцээний, тариалж ургуулж, ашиглах дадлагатай болсон, хэрэглэж заншсан бүтээгдэхүүний нэг нь төмс бөгөөд жилд нэг хүний хэрэглээний дундаж нормоор (46 кг) тооцож үзэхэд 130 мянган тонн төмс хэрэглэж байгаагийн тэн хагасыг нь импортоор хангадаг байна. Судалгааны материалд тулгуурлан дүгнэхэд Монгол оронд төмс үйлдвэрлэлийг хязгаарлаж байгаа, нэгжийн ургац бага байгаа гол хүчин зүйлүүд нь нутагшсан сортын сайн чанарын эрүүл үрийн материал хүрэлцээгүй, орон нутгийн нөхцөлд дасан зохицсон, шилдэг сайн сортууд дутагдалтай, усалгаатай төмсний тариалан эрхлэхэд бэрхшээлтэй, төмс хадгалах зоорины хүчин чадал хангалтгүй, бордоо, ургамал хамгааллын бодисын олдоц ховор, шинээр тариалагчдын технологи, менежментийн дадлага мэдлэг хомс зэрэг хүчин зүйлүүд гэж үзэж болно.

2015-01-24
Хими цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмж

1.Угаагч,сэгсрэгч,хатаагч машинЗургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Харъяа байгууллагууд


© 2018. Аж үйлдвэрийн яам. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан